شرکت تخته فشرده شمال
  • دوست دار محیط زیست

  • نئوپان با وزن مخصوص پایین

  • نئوپان مقاوم در برابر رطوبت

  • تاچ وود

  • نئوپان فوق برجسته

طرح فوق برجسته با ایجاد اختلاف ضخامت در سطح ورق (با استفاده از تکنولوژی جدید) تجربه ی لمس بافت طبیعی چوب را بر روی محصول نهایی به ارمغان می آورد. این محصول در ابعاد ۰.۰۱۶ × ۱.۸۳ × ۳.۶۶ قابل عرضه می باشد.راهنمای نحوه انبارش اوراق فوق برجسته